ศึกษาดูงานที่ Cosmos Brewery Co.,Ltd

13-9-2018

ขอขอบพระคุณ Cosmos Brewery Co.,Ltd หนึ่งในบริษัทผู้ผลิตเครื่องดื่มที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยที่ให้พวกเราเข้าชมกระบวนการผลิต พวกเราได้รับทั้งความรู้และได้ทดลองชิมผลิตภัณฑ์หลังจากการเยี่ยมชมกระบวนการ