พิธีมอบรางวัล AsiaStar Award

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลจจากการประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์ในงาน AsiaStar Award

รวมภาพความประทับในทั้งหมดไว้ที่ https://1drv.ms/u/s!ArRZUhGOIngOjIs3k_gGaoqMTHXkXQ?e=591SQ6