ชื่อ : อาจารย์เจนณัช สดไสย์

โทรศัพท์ : +66-562-5055

E-mail : jane-nut@hotmail.com

การศึกษา :

งานวิจัยและความชำนาญ :

แบรนด์องค์กรและการออกแบบกราฟิก

การออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เพื่อการใช้งาน

การออกแบบเซรามิกสำหรับภาชนะบรรจุ