ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ
ฝ่ายธุรการ ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ตึก อก.5 ชั้น 6 เลขที่ : 50 ถนนงามวงศ์วาน
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เบอร์โทร : 0-2562-5045
โทรสาร : 0-2562-5046
อีเมล์ : pkmt@ku.ac.th
Facebook : PKMTkasetsart
*กรุณากรอกตัวอักษรที่คุณเห็น ลงในช่องว่าง