เรียนรู้แนวคิดการออกแบบ Design Thinking ในวิชาการบรรจุกับสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมเเรกสำหรับวิชาการบรรจุและสิ่งแวดล้อม เริ่มด้วยการคิดด้วยหลักการของ Design Thinking