ทุนการศึกษาจากบ.สยามทบพันเเพคเกจจิ้ง จำกัด

น.ส.ชนนิกานต์ นิสิตชั้นปีที่ 3 ได้รับทุนการศึกษาจากบ.สยามทบพันเเพคเกจจิ้ง จำกัด ซึ่งทางภาควิชาฯต้องขอขอบคุณบริษัทฯเป็นอย่างยิ่งที่ให้โอกาสแก่นิสิตภาควิชาฯต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 5 แล้ว