พัฒนาศักยภาพเพื่อเตรียมความพร้อมสู่สายอาชีพ

26-8-2018

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเพื่อเตรียมความพร้อมสู่สายอาชีพ

ช่วงเช้า กระบวนกรมืออาชีพจาก "ขวัญแผ่นดิน" สร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อให้นิสิตปี 1  รู้จักตนเอง รู้คุณค่าในตัวเอง สามารถสื่อสารและสัมผัสใจต่อคนรอบข้าง ผ่านการเล่นเกมและกิจกรรม พร้อมสะท้อนกระบวนการที่เรียนรู้ออกมา

 

ช่วงบ่าย เเนะแนวสายอาชีพจากรุ่นพี่ PKMT ในตำแหน่งงานจากบริษัทที่มีชื่อเสียงต่าง ๆ ดังนี้ 

-พี่เค้ก (นายกสโม) ตำแหน่งงาน QC/QA จาก บ. CP

-พี่เบน (อบก.) ตำแหน่งงาน R&D  จากบ. Ajinomoto

-พี่อ่อง (ป.โท) PKG engineer จาก Colgate Palmolive

-พี่ต่อ  PKG designer จาก SCG Packaging

-พี่กิ้บและพี่พี Founder and co-founder, marketing manager จาก บ. Cosluke

 

ช่วงเย็น  พบปะรุ่นพี่-รุ่นน้องทั้ง 4  ชั้นปี ที่โถงอก.5 ชั้นล่าง มีกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์เล็กๆน้อย ๆ พร้อมดนตรีเบา ๆ ปาร์ตี้พิซซ่า ไก่ทอด

ชมภาพความประทับใจที 

https://drive.google.com/drive/folders/1siqh1StFx231kYhAUMGlu4b9QDPZr-az?usp=sharing