การปฐมนิเทศนิสิตใหม่ของภาควิชาฯปี 1

การปฐมนิเทศนิสิตใหม่ของภาควิชาฯปี 1 และกิจกรรมสันทนาการโดยปีนี้ภาควิชาฯมอบ wristband เป็นที่ระลึกเล็กๆน้อยๆให้นิสิตใหม่