ศึกษาดูงานที่ Thai Container Group (SCG)

13-9-2018

ขอขอบพระคุณทีมงาน SCG Packaging ที่ต้อนรับพวกเราอย่างอบอุ่นและช่วยแนะนำการพัฒนาทักษะที่สำคัญในการทำงานในอนาคต