บรรจุภัณฑ์ Ready to eat สำหรับสุนัข

ผลงานนิสิต ในรายวิชา การออกแบบกราฟิกสำหรับภาชนะบรรจุ

บรรจุภัณฑ์ Ready to eat สำหรับสุนัข สะดวกต่อการพกพาและการให้อาหารสุนัขข้างนอกบ้าน โดยไม่จำเป็นต้องพกถาดอาหารที่ยากต่อการเก็บและทำความสะอาด เมื่อเปิดบรรจุภัณฑ์แล้วสามารถเป็นถาดอาหารสุนัขได้ทันที 

ออกแบบโดย นางสาวปุณย์ปวีณ ศุภรินทร์ธนกฤต

ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์