ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2562

ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุจัดการปฐมนิเทศและต้อนรับนิสิตใหม่ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 1 กรกฏาคม 2562 บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นและความสนุกสนาน ทั้งการแนะนำคณาจารย์ กิจกรรมมอบ wrist band ประจำสาขา PKMT และการค้นหาเป้าหมายในการเรียนจาก Ikigai 

ภาพและ VDO บรรยากาศ คลิก

https://drive.google.com/drive/folders/1eRHNRED6PFd-a3fO2oOpxr_b0OXPdSqC?usp=sharing