ประชาสัมพันธ์ AI The Series Camp (Open House)

AI The Series (Open House) เปิดโลกแห่งอุตสาหกรรมเกษตร รู้จักทั้ง 5 สาขาวิชาในงานเดียว จัดขึ้นทุกปี

ติดตามรายละเอียดที่เวบไซต์ http://www.packagingkasetsart.com/

หรือเฟสบุค https://www.facebook.com/PKMTkaset/