พี่ต่อ พี่แพรวามาแนะนำสาขาและคณะ

พี่ต่อ พี่แพรวา รุ่นพี่ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุมาพาชมห้องเรียน ห้องแลบ พร้อมข้อมูลเชิงลึกที่เข้าใจง่าย