รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัย ช่วง Openhouse Onair

รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัย ช่วง Openhouse Onair สาขาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ออกอากาศวันที่ 16/11/2559