ค่าย AI The Series PKMT Agro Industry

น้อง ๆ ที่กำลังจะจบการศึกษาระดับมัธยมปีที่ 6 ยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเข้าศึกษาในสาขาอะไร ลองมาดูการแนะนำของภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุกันนะครับ