สัมมนาฟรี “นวัตกรรมบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกส์”

สัมมนาฟรี “นวัตกรรมบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกส์”

ในงาน “Industrial Supply Chain Logistics Conference 2018”

วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 – 15.30 น.

ห้อง BB 201 ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ชั้น 2 ศูนย์ราชการฯ ถ.แจ้งวัฒนะ กรุงเทพ

จัดโดย กองโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และ ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ มก.

สำรองที่นั่งฟรี >> https://goo.gl/LdLrLf

(จำกัดเพียง 80 ที่นั่ง)

โทร 085-833-3454