ภาควิชาฯร่วมงาน ส.ว.นิทรรศ 61

ภาควิชาฯร่วมงานนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อ ส.ว.นิทรรศ 61 ณ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" จ.สระบุรี อาจารย์และน้องๆนักเรียนให้ความสนใจผลงานของนิสิตในภาควิชาฯเป็นอย่างมาก ทั้งบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ย่อยได้ตามธรรมชาติ และผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่เน้นทั้งหน้าที่ การใช้ประโยชน์และความสวยงาม ซึ่งเป็นผลผลิตจากหลักสูตรเทคโนโลยีการบรรจุ