บรรยากาศการอบรมนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกส์

 

24-8-2018 

ทีมที่ปรึกษา "โครงการส่งเสริมการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ (Packaging) เพื่อเพิ่มมูลค่าการตลาดและโลจิสติกส์" สัมมนาปิดโครงการฯในงาน Industrial Supply Chain Logistics Conference 2018 ที่จัดขึ้นโดยกองโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ในหัวข้อเรื่อง "นวัตกรรมบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกส์" ในวันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ต่อด้วยการเยี่ยมชมเครื่องมือการผลิตและเรียนรู้วิธีการทดสอบบรรจุภัณฑ์ ณ ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.เกษตรศาตร์