บริการด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ Packaging Design Service 

ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รับบริการออกแบบ/ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์การบริการ ได้แก่    1. ออกแบบบรรจุภัณฑ์

                              2. ออกแบบโลโก้

                              3. วิเคราะห์การจัดเรียงสินค้า

                              4. ปรึกษางานวิจัย

                              5. ให้คำแนะนำเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์

 

สนใจติดต่อ โทร 02-562-5045  Email: pkmt@ku.ac.th