รางวัล Design Excellence Award (DEmark) 2020
อาจารย์ เจนณัช สดไสย์ อาจารย์ดาวรุ่ง ด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ของภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ คว้ารางวัล Design Excellence Award (DEmark) 2020 จากผลงาน “Clay From Home”
“Clay From Home” เป็นภาชนะบรรจุที่ถูกผลิตขึ้นในช่วงล็อคดาวน์จาก Covid-19 โดยใช้วัสดุเป็นดินท้องถิ่นบริเวณบ้าน และใช้การเผาแบบ Pit Firing จากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร ได้แก่ ใบกล้วยแห้ง แกลบ ฟางข้าว และเปลือกหอย โดยคุณสมบัติของวัสดุจะช่วยสร้างลวดลาย สีสัน และพื้นผิวที่เป็นเอกลักษณ์ไม่ซ้ำกันในแต่ละชิ้นงาน
DEmark ถือเป็นรางวัลสำคัญสำหรับนักออกแบบและบริษัทต่าง ๆ สามารถใช้เป็นเครื่องหมายรับรองผลงานที่มีการออกแบบดี นอกจากนั้นยังช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มและขยายตลาดสินค้าไทยในระดับนานาชาติอีกด้วย