Thai Star Packaging Award 2020
2020-09-22
นิสิตและอาจารย์ #ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ #คณะอุตสาหกรรมเกษตร #มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คว้ารางวัลชนะเลิศ และรางวัลอื่นๆ จากจากประกวด Thai Star Packaging Award 2020 ซึ่งจัดโดย #กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม รวมทั้งสิ้น 4 รางวัล และจะมีพิธีรับรางวัล ในวันที่ 20 ตุลาคม 2563 ณ ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ ในงาน #Propak Asia 2020 ทั้งนี้ผลงานของนิสิตจะได้เป็นส่งเข้าร่วมประกวด Asia Star Packaging Award 2020 ต่อไป
#รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ต้นแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่ง
ชื่อผลงาน ยามเช้า
ออกแบบโดย นางสาวเสาวลักษณ์ จุลนิพิฐวงษ์
แนวคิดในการออกแบบ
บรรจุภัณฑ์ชุดกาน้ำชาลายไก่ “ยามเช้า” เป็นบรรจุภัณฑ์ที่ออกแบบเพื่อให้สามารถปกป้องเครื่องปั้นเซรามิกภายใน โดยใช้กระดาษลูกฟูกเป็นวัสดุกันกระแทกขึ้นรูปแผ่นเดียวเป็นกล่องขนาดกะทัดรัด ประหยัดพื้นที่ในการขนส่งและสามารถจัดวางเพื่อจำหน่ายได้ ส่วนลวดลายบนกล่องเป็นแม่ไก่และลูกเจี๊ยบสื่อถึงครอบครัวและความอบอุ่น โทนสีเขียวเหลืองสบายตา ให้ความรู้สึกสดชื่นและอบอุ่น เหมือนครอบครัวไก่ร่วมกันดื่มน้ำชายามเช้า
#รางวัลชมเชยอันดับที่ 1 ต้นแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่ง
ชื่อผลงาน ลมกรด
ออกแบบโดย นางสาวศุภิสรา ศุภษร
แนวคิดในการออกแบบ
“ลมกรด” สินค้าภายในจะเป็นแจกันเสือเซรามิค(เสือชีต้าร์,เสือโคร่ง,เสือดำ) ทำให้มีแนวคิดในเรื่องของความเร็ว เนื่องจากเสือเป็นสัตว์ที่ขึ้นชื่อในเรื่องของความเร็ว จึงคิดที่จะออกแบบวัสดุกันกระแทกภายในให้เป็นเหมือนแท่นรับรางวัลของเสือแต่ละชนิดจากการที่วิ่งแข่งความเร็วกัน เพราะว่าต้องการให้วัสดุกันกระแทกนั้นมีความสามารถอย่างอื่นมากกว่าแค่กันกระแทกอย่างเดียว โดยสามารถป็น display โชว์สินค้าภายในได้อีกด้วย
#รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 และรางวัลบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ต้นแบบบรรจุภัณฑ์ที่ยังไม่มีวางจำหน่ายในท้องตลาด
ออกแบบโดย อาจารย์เจนณัช สดไสย์
ชื่อผลงาน Urban Farm
แนวคิดในการออกแบบ
บรรจุภัณฑ์เชื้อเห็ด ทำจากพลาสติกชีวภาพผสมเยื่อไม้ไผ่ ย่อยสลายได้รวดเร็วในธรรมชาติ บรรจุภัณฑ์รีฟิลได้ ออกแบบให้มีลักษณ์เหมือนปล้องไม้ไผ่ สามารถวางเรียงต่อกันเป็นสวนแนวตั้งที่มีลักษณะเหมือนกอไผ่ เหมาะสำหรับเป็นสวนเห็ดเล็กๆสำหรับคนเมือง ให้ความรู้สึกเหมือนเก็บเห็ดสดๆจากกอไผ่ตามวิถีชาวบ้านมารับประทาน